U wilt een instrument leren bespelen?

Bij muziekvereniging Volharding worden door vakbekwame docenten individuele lessen gegeven aan personen vanaf 8 jaar. Gekozen kan worden voor blaasinstrumenten (hout- en koperinstrumenten) en slagwerk. Er wordt een opleiding gegeven tot het niveau van het HaFaBra-A* is bereikt, t.w. 2,5 jaar, met een maximum van 3 jaar.

Les (afhankelijk van het instrument) op dinsdag of donderdag, een instrument krijgt u in bruikleen. Een lessenaar wordt voor u beschikbaar gesteld tijdens de repetities en concerten.

U kunt een instrument bespelen en u wilt zich graag aansluiten bij onze vereniging?

Wanneer u een blaasinstrument bespeelt, is het harmonieorkest wellicht iets voor u. Het harmonieorkest is voor muzikanten met ervaring.

Bespeelt u een slagwerkinstrument dan bent u ook van harte welkom bij de slagwerkgroep.

Heeft u al voldoende kennis van een instrument maar heeft u nog (net) niet het niveau van het HaFaBra-A, dan kunt u zich wellicht aansluiten bij het leerorkest. Dit orkest is bedoeld voor muzikanten met enige ervaring. Zij worden ondersteund door ervaren muzikanten. Wanneer u nog niet het HaFaBra-A niveau heeft bereikt, volgt u naast het leerorkest, ook individuele lessen.

Contributie/ lesgeld/ opzegging

U betaalt uiteraard contributie bij onze vereniging. Wanneer u lessen volgt betaalt u tevens lesgeld.

Informatie over de lessen, het lesgeld en de contributie van de vereniging kunt u opvragen bij de penningmeester,  Anneke van Gentevoort (volharding.penningmeester@gmail.com) of bij het secretariaat (secretariaat.volharding@gmail.com).

Opzegging dient tenminste één maand voor het eindigen van het eerste of tweede half jaar schriftelijk aan de secretaris te geschieden. Het lidmaatschap eindigt tegelijk met het verstrijken van dat half jaar waarin is opgezegd. Over het betreffende half jaar is contributie verschuldigd.

*HaFaBra is een uitdrukking die gebruikt wordt als verzamelnaam voor de verschillende types blaasorkesten. HaFaBra is een samenvoeging van harmonie, fanfare en brassband. Meestal worden drumbands ook tot de HaFaBra-wereld gerekend.